• Wil je je uitschrijven?

  We vinden het bijzonder jammer dat je overweegt om ASV '65 te verlaten. Als je je toch wilt uitschrijven, dan vind je hier alle relevante informatie.

  Hoe kan ik opzeggen?
  Opzeggen kan alleen via het onderstaande uitschrijfformulier. Je kunt je dus niet uitschrijven bij trainers, leiders, bestuursleden, barmedewerkers, of  andere vrijwilligers. Ook is het niet mogelijk om per e-mail op te zeggen. Uitsluitend opzeggingen gedaan via het onderstaande uitschrijfformulier worden geaccepteerd.

  Wanneer kan ik opzeggen?
  Wil je aan het einde van het seizoen stoppen, dan dient je opzegging van het lidmaatschap vóór 15 mei bij ons binnen te zijn.
  Op 15 juni moeten wij namelijk onze leden weer hebben ingeschreven bij de KNVB voor het nieuwe seizoen.

  De KNVB brengt voor het lidmaatschap kosten in rekening, daarnaast maken wij als vereniging kosten onze administratie op orde te houden. Mocht het voorkomen dat je vergeten bent jezelf of je kind uit te schrijven tussen 15 mei en 15 juni, dan brengen wij €50,00. Bij uitschrijving ná 15 juni ben je het volledige contributiebedrag verschuldigd.

  Tussentijds opzeggen
  Tussentijds opzeggen kan het voortbestaan van een team in gevaar brengen. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Daarnaast gaat ASV '65 verplichtingen aan voor een geheel seizoen. Denk daarbij aan afspraken/overeenkomsten met trainers en dienstverleners gebaseerd op het ledenaantal. Verder zijn er de inschrijvingskosten van teams, bondskosten en materiaal. Leden die in de loop van het seizoen opzeggen hebben daarom geen recht op teruggave van contributie.

  Langdurige afwezigheid
  Leden die een langdurig een aaneengesloten periode afwezig zijn op basis van één van onderstaande redenen, kunnen in aanmerking komen voor een gedeeltelijke teruggave van de contributie. Hiervoor gelden de volgende regels:

  •    Men moet minimaal 5 maanden aaneengesloten afwezig zijn. Dat wil zeggen dat je 5 maanden niet kan deelnemen aan wedstrijden en trainingen.
  •    Geldige redenen voor afwezigheid zijn ziekte, een ernstige blessure, uitzending vanuit werk, of een schoolstage.
  •    De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend via secretaris@asv65.com, met verklaring van arts, school of werk. Tet bestuur besluit of er een geldige reden is.
  •    Teruggave is alleen mogelijk als het volledige contributiebedrag is voldaan.
  •    Teruggave geschied naar rato van de afwezigheid, onder aftrek van de vaste seizoensbijdrage aan de KNVB.

  Wil je bij een andere club gaan spelen?
  De nieuwe vereniging schrijft de speler in. De KNVB informeert bij de oude vereniging of er bezwaren zijn om de speler over te schrijven. Dit kan b.v. zijn wanneer er een achterstand is in de betaling van contributie of boetes e.d.). Zijn er geen bezwaren, dan wordt de overschrijving afgerond.

  Zie ook procedure KNVB bij overschrijvingen: Procedure overschrijvingen.